THÁNG 07

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp bếp trưởng bếp bánh
5
01 - 10/07/2017
10 - 20/07/2017
20 - 30/07/2017
2
Lớp bánh kem
5
01 - 15/07/2017
15 - 25/07/2017
3
Lớp bánh nhật
18
01 - 15/07/2017
15 - 25/07/2017
*235 Nguyễn Văn Cừ, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp bếp trưởng bếp bánh
60
05 - 25/07/2017
473 Sư Vạn Hạnh, P.12, Q.10
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp bếp trưởng bếp bánh
60
01 - 10/07/2017
10 - 20/07/2017
20 - 30/07/2017
2
Lớp bánh kem
24
01 - 15/07/2017
15 - 25/07/2017
3
Lớp bánh nhật
24
01 - 15/07/2017
15 - 25/07/2017
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp bếp trưởng bếp bánh
60
01 - 10/07/2017
10 - 20/07/2017
20 - 30/07/2017
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp bếp trưởng bếp bánh
60
01 - 10/07/2017
10 - 20/07/2017
20 - 30/07/2017
Lê Văn Hiến
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp bếp trưởng bếp bánh
60
01 - 10/07/2017
10 - 20/07/2017
20 - 30/07/2017
2
Lớp bánh kem
24
01 - 15/07/2017
15 - 25/07/2017
Điện biên phủ
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp bếp trưởng bếp bánh
60
01 - 10/07/2017
10 - 20/07/2017
20 - 30/07/2017
2
Lớp bánh kem
24
01 - 15/07/2017
15 - 25/07/2017
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp bếp trưởng bếp bánh
60
01 - 25/07/2017

THÁNG 08

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp bếp trưởng bếp bánh
5
01 - 07/08/2017
07 - 14/08/2017
14 - 21/08/2017
21 - 30/08/2017
2
Lớp bánh kem
5
01 - 10/08/2017
10 - 20/08/2017
20 - 30/08/2017
3
Lớp bánh nhật
18
01 - 15/08/2017
15 - 25/08/2017
*235 Nguyễn Văn Cừ, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp bếp trưởng bếp bánh
60
01 - 25/08/2017
473 Sư Vạn Hạnh, P.12, Q.10
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp bếp trưởng bếp bánh
60
01 - 07/08/2017
07 - 14/08/2017
14 - 21/08/2017
21 - 30/08/2017
2
Lớp bánh kem
24
01 - 10/08/2017
10 - 20/08/2017
20 - 30/08/2017
3
Lớp bánh nhật
24
01 - 15/08/2017
15 - 25/08/2017
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp bếp trưởng bếp bánh
60
01 - 07/08/2017
07 - 14/08/2017
14 - 21/08/2017
21 - 30/08/2017
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp bếp trưởng bếp bánh
60
01 - 07/08/2017
07 - 14/08/2017
14 - 21/08/2017
21 - 30/08/2017
Lê Văn Hiến
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp bếp trưởng bếp bánh
60
01 - 10/08/2017
10 - 20/08/2017
20 - 30/08/2017
2
Lớp bánh kem
24
01 - 15/08/2017
15 - 25/08/2017
Điện biên phủ
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp bếp trưởng bếp bánh
60
01 - 10/08/2017
10 - 20/08/2017
20 - 30/08/2017
2
Lớp bánh kem
24
01 - 15/08/2017
15 - 25/08/2017
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp bếp trưởng bếp bánh
60
01 - 25/08/2017

THÁNG 09

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp bếp trưởng bếp bánh
60
01 - 10/09/2017
10 - 20/09/2017
20 - 30/09/2017
2
Lớp bánh kem
24
01 - 15/09/2017
15 - 25/09/2017
3
Lớp bánh nhật
24
01 - 15/09/2017
15 - 25/09/2017
*235 Nguyễn Văn Cừ, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp bếp trưởng bếp bánh
60
01 - 25/09/2017
473 Sư Vạn Hạnh, P.12, Q.10
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp bếp trưởng bếp bánh
60
01 - 10/09/2017
10 - 20/09/2017
20 - 30/09/2017
2
Lớp bánh kem
24
01 - 15/09/2017
15 - 25/09/2017
3
Lớp bánh nhật
24
01 - 15/09/2017
15 - 25/09/2017
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp bếp trưởng bếp bánh
60
01 - 10/09/2017
10 - 20/09/2017
20 - 30/09/2017
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp bếp trưởng bếp bánh
60
01 - 10/09/2017
10 - 20/09/2017
20 - 30/09/2017
Lê Văn Hiến
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp bếp trưởng bếp bánh
60
01 - 10/09/2017
10 - 20/09/2017
20 - 30/09/2017
2
Lớp bánh kem
24
01 - 15/09/2017
15 - 25/09/2017
Điện biên phủ
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp bếp trưởng bếp bánh
60
01 - 10/09/2017
10 - 20/09/2017
20 - 30/09/2017
2
Lớp bánh kem
24
01 - 15/09/2017
15 - 25/09/2017
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp bếp trưởng bếp bánh
60
01 - 25/07/2017

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *