THÁNG 07

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
01 - 10/07/2017
10 - 20/07/2017
20 - 30/07/2017
2
Lớp Cắt Tỉa
20
05 - 25/07/2017
3
Lớp Bếp Âu
66
05 - 25/07/2017
4
Lớp Bếp Việt Nâng Cao
24
01 - 10/07/2017
10 - 20/07/2017
20 - 30/07/2017
5
Lớp Anh văn Bếp nóng
36
05 - 25/07/2017
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
01 - 07/07/2017
07 - 14/07/2017
14 - 21/07/2017
21 - 30/07/2017
2
Lớp Bếp Hoa
36
05 - 25/07/2017
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
01 - 07/07/2017
07 - 14/07/2017
14 - 21/07/2017
21 - 30/07/2017
2
Lớp Bếp Nhật
48
05 - 25/07/2017
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
01 - 07/08/2017
07 - 14/08/2017
14 - 21/08/2017
21 - 30/08/2017
2
Lớp Bếp Việt Nâng Cao
24
01 - 10/08/2017
10 - 20/08/2017
20 - 30/08/2017
Lê Văn Hiến
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
01 - 15/07/2017
15 - 30/07/2017
2
Lớp Bếp Trưởng Bếp Á
36
01 - 15/07/2017
15 - 30/07/2017
Điện biên phủ
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
01 - 15/07/2017
15 - 30/07/2017
2
Lớp Bếp Trưởng Bếp Á
36
01 - 15/07/2017
15 - 30/07/2017
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
01 - 15/07/2017
15 - 30/07/2017

 

THÁNG 08

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
01 - 10/08/2017
10 - 20/08/2017
20 - 30/08/2017
2
Lớp Cắt Tỉa
20
05 - 25/08/2017
3
Lớp Bếp Âu
66
05 - 15/08/2017
15 - 30/08/2017
4
Lớp Bếp Việt Nâng Cao
24
01 - 07/08/2017
07 - 14/08/2017
14 - 21/08/2017
21 - 30/08/2017
5
Lớp Anh văn Bếp nóng
36
05 - 15/08/2017
15 - 30/08/2017
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
01 - 07/08/2017
07 - 14/08/2017
14 - 21/08/2017
21 - 30/08/2017
2
Lớp Bếp Hoa
36
05 - 15/08/2017
15 - 30/08/2017
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
01 - 10/08/2017
10 - 20/08/2017
20 - 30/08/2017
2
Lớp Bếp Nhật
48
05 - 15/08/2017
15 - 30/08/2017
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
01 - 07/08/2017
07 - 14/08/2017
14 - 21/08/2017
21 - 30/08/2017
2
Lớp Bếp Việt Nâng Cao
24
01 - 10/08/2017
10 - 20/08/2017
20 - 30/08/2017
Lê Văn Hiến
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
01 - 10/08/2017
10 - 20/08/2017
20 - 30/08/2017
2
Lớp Bếp Trưởng Bếp Á
36
01 - 10/08/2017
10 - 20/08/2017
20 - 30/08/2017
Điện biên phủ
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
01 - 10/08/2017
10 - 20/08/2017
20 - 30/08/2017
2
Lớp Bếp Trưởng Bếp Á
36
01 - 10/08/2017
10 - 20/08/2017
20 - 30/08/2017
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
01 - 15/08/2017
15 - 30/08/2017

 

THÁNG 09

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
01 - 10/09/2017
10 - 20/09/2017
20 - 30/09/2017
2
Lớp Cắt Tỉa
20
05 - 25/09/2017
   
66
05 - 15/09/2017
3
Lớp Bếp Âu
15 - 30/09/2017
4
Lớp Bếp Việt Nâng Cao
24
01 - 07/09/2017
07 - 14/09/2017
14 - 21/09/2017
21 - 30/09/2017
5
Lớp Anh văn Bếp nóng
36
05 - 15/09/2017
15 - 30/09/2017
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
01 - 07/09/2017
07 - 14/09/2017
14 - 21/09/2017
21 - 30/09/2017
2
Lớp Bếp Hoa
36
05 - 15/09/2017
15 - 30/09/2017
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
01 - 10/09/2017
10 - 20/09/2017
20 - 30/09/2017
2
Lớp Bếp Nhật
48
05 - 15/09/2017
15 - 30/09/2017
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
01 - 07/09/2017
07 - 14/09/2017
14 - 21/09/2017
21 - 30/09/2017
2
Lớp Bếp Việt Nâng Cao
24
01 - 10/09/2017
10 - 20/09/2017
20 - 30/09/2017
Lê Văn Hiến
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
01 - 10/09/2017
10 - 20/09/2017
20 - 30/09/2017
2
Lớp Bếp Trưởng Bếp Á
36
01 - 10/09/2017
10 - 20/09/2017
20 - 30/09/2017
Điện biên phủ
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
01 - 10/09/2017
10 - 20/09/2017
20 - 30/09/2017
2
Lớp Bếp Trưởng Bếp Á
36
01 - 10/09/2017
10 - 20/09/2017
20 - 30/09/2017
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
01 - 15/09/2017
15 - 30/09/2017

  1. Vĩnh Tường says:

    Chào bếp trưởng Á Âu. Mình vừa tốt nghiệp THPT và muốn theo đuổi nghề bếp nóng để làm việc tại các nhà hàng/khách sạn trong nước. Vậy cho hỏi mình nên theo lớp nào và chi phí ra sao ạ?

    • Hướng Nghiệp Á Âu says:

      Chào Vĩnh Tường. Bạn vui lòng cho Ad xin số ĐT để HNAAu liên hệ lại tư vấn cụ thể cho bạn nhé. Cảm ơn bạn!

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *