THÁNG 08

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
01 - 10/08/2017
10 - 20/08/2017
20 - 30/08/2017
2
Lớp Cắt Tỉa
20
05 - 25/08/2017
3
Lớp Bếp Âu
66
05 - 15/08/2017
15 - 25/08/2017
4
Lớp Bếp Việt Nâng Cao
24
01 - 07/08/2017
07 - 14/08/2017
14 - 21/08/2017
21 - 30/08/2017
5
Lớp Anh văn Bếp nóng
36
05 - 15/08/2017
15 - 25/08/2017
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
01 - 07/07/2017
07 - 14/07/2017
14 - 21/07/2017
21 - 30/07/2017
2
Lớp Bếp Hoa
36
05 - 25/07/2017
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
01 - 08/08/2017
08 - 14/08/2017
14 - 21/08/2017
21 - 30/08/2017
2
Lớp Bếp Nhật
48
05 - 15/08/2017
15 - 25/08/2017
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
01 - 08/08/2017
08 - 14/08/2017
14 - 21/08/2017
21 - 30/08/2017
2
Lớp Anh văn Bếp nóng
36
05 - 15/08/2017
15 - 25/08/2017
Lê Văn Hiến
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
01 - 10/08/2017
10 - 20/08/2017
20 - 30/08/2017
2
Lớp Bếp Trưởng Bếp Á
36
01 - 10/08/2017
10 - 20/08/2017
20 - 30/08/2017
Điện biên phủ
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
01 - 10/08/2017
10 - 20/08/2017
20 - 30/08/2017
2
Lớp Bếp Trưởng Bếp Á
36
01 - 10/08/2017
10 - 20/08/2017
20 - 30/08/2017
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
01 - 15/07/2017
15 - 30/07/2017

 

THÁNG 09

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
01 - 10/09/2017
10 - 20/09/2017
20 - 30/09/2017
2
Lớp Cắt Tỉa
20
05 - 25/09/2017
3
Lớp Bếp Âu
66
05 - 15/09/2017
15 - 25/09/2017
4
Lớp Bếp Việt Nâng Cao
24
01 - 07/09/2017
07 - 14/09/2017
14 - 21/09/2017
21 - 30/09/2017
5
Lớp Anh văn Bếp nóng
36
05 - 15/09/2017
15 - 25/09/2017
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
01 - 07/07/2017
07 - 14/07/2017
14 - 21/07/2017
21 - 30/07/2017
2
Lớp Bếp Hoa
36
05 - 25/07/2017
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
01 - 08/09/2017
08 - 14/09/2017
14 - 21/09/2017
21 - 30/09/2017
2
Lớp Bếp Nhật
48
05 - 15/09/2017
15 - 25/09/2017
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
01 - 08/09/2017
08 - 14/09/2017
14 - 21/09/2017
21 - 30/09/2017
2
Lớp Anh văn Bếp nóng
36
05 - 15/09/2017
15 - 25/09/2017
Lê Văn Hiến
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
01 - 10/09/2017
10 - 20/09/2017
20 - 30/09/2017
2
Lớp Bếp Trưởng Bếp Á
36
01 - 10/09/2017
10 - 20/09/2017
20 - 30/09/2017
Điện biên phủ
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
01 - 10/09/2017
10 - 20/09/2017
20 - 30/09/2017
2
Lớp Bếp Trưởng Bếp Á
36
01 - 10/09/2017
10 - 20/09/2017
20 - 30/09/2017
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
01 - 15/09/2017
15 - 30/09/2017

 

THÁNG 10

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
01 - 10/10/2017
10 - 20/10/2017
20 - 30/10/2017
2
Lớp Cắt Tỉa
20
05 - 25/10/2017
3
Lớp Bếp Âu
66
05 - 15/10/2017
15 - 25/10/2017
4
Lớp Bếp Việt Nâng Cao
24
01 - 07/10/2017
07 - 14/10/2017
14 - 21/10/2017
21 - 30/10/2017
5
Lớp Anh văn Bếp nóng
36
05 - 15/10/2017
15 - 25/10/2017
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
01 - 07/07/2017
07 - 14/07/2017
14 - 21/07/2017
21 - 30/07/2017
2
Lớp Bếp Hoa
36
05 - 25/07/2017
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
01 - 08/10/2017
08 - 14/10/2017
14 - 21/10/2017
21 - 30/10/2017
2
Lớp Bếp Nhật
48
05 - 15/10/2017
15 - 25/10/2017
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
01 - 08/10/2017
08 - 14/10/2017
14 - 21/10/2017
21 - 30/10/2017
2
Lớp Anh văn Bếp nóng
36
05 - 15/10/2017
15 - 25/10/2017
Lê Văn Hiến
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
01 - 10/10/2017
10 - 20/10/2017
20 - 30/10/2017
2
Lớp Bếp Trưởng Bếp Á
36
01 - 10/10/2017
10 - 20/10/2017
20 - 30/10/2017
Điện biên phủ
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
01 - 10/10/2017
10 - 20/10/2017
20 - 30/10/2017
2
Lớp Bếp Trưởng Bếp Á
36
01 - 10/10/2017
10 - 20/10/2017
20 - 30/10/2017
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
01 - 15/10/2017
15 - 30/10/2017

 1. Vĩnh Tường says:

  Chào bếp trưởng Á Âu. Mình vừa tốt nghiệp THPT và muốn theo đuổi nghề bếp nóng để làm việc tại các nhà hàng/khách sạn trong nước. Vậy cho hỏi mình nên theo lớp nào và chi phí ra sao ạ?

  • Hướng Nghiệp Á Âu says:

   Chào Vĩnh Tường. Bạn vui lòng cho Ad xin số ĐT để HNAAu liên hệ lại tư vấn cụ thể cho bạn nhé. Cảm ơn bạn!

 2. hồng ân says:

  Hi ah em vùa tốt nghiệp THCS k bít em học có đc k ah sdt 0966647xxx

  • Hướng Nghiệp Á Âu says:

   Chào bạn. HNAAu đã nhận thông tin và sẽ liên hệ lại để tư vấn trực tiếp cho bạn nhé. Cảm ơn bạn!

 3. tấn says:

  mình muốn học đầu bếp để có một công việc ổn định
  01214802xxx sdt của mình, mong trường hnaâu tư vấn mình với nhé

  • Hướng Nghiệp Á Âu says:

   Chào Tấn. Ad đã nhận thông tin và sẽ liên hệ lại để tư vấn trực tiếp cho bạn nhé. Cảm ơn bạn!

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *