STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1 Anh văn nhà hàng
24
05 – 25/08/2017
2 Quản trị tiền sảnh
32
05 – 25/08/2017
3 Anh văn khách sạn
24
05 – 25/08/2017
4 Quản trị nhà hàng
56
05 – 25/08/2017
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1 Anh văn nhà hàng
24
05 – 25/09/2017
2 Quản trị tiền sảnh
32
05 – 25/09/2017
3 Anh văn khách sạn
24
05 – 25/09/2017
4 Quản trị nhà hàng
56
05 – 25/09/2017
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1 Anh văn nhà hàng
24
05 – 25/10/2017
2 Quản trị tiền sảnh
32
05 – 25/10/2017
3 Anh văn khách sạn
24
05 – 25/10/2017
4 Quản trị nhà hàng
56
05 – 25/10/2017

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *