Lịch khai giảng Hướng Nghiệp Á Âu - Chi nhánh Đà Nẵng

LỊCH KHAI GIẢNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

LỊCH KHAI GIẢNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

Tags:

Danh mục: Khai Giảng

Hướng Nghiệp Á Âu – Chi nhánh Đà Nẵng thông báo tuyển sinh tháng 05, tháng 06 và tháng 07:

Hướng Nghiệp Á Âu Chi Nhánh Đà Nẵng thường xuyên khai giảng các khóa học Bếp Trưởng, Bếp Bánh, Pha Chế tại cả hai cơ sở Lê Văn Hiến và Điện Biên Phủ. Bạn đam mê nấu ăn hoặc đang định hướng kinh doanh nhà hàng, quán cà phê, hay tiệm bánh… các thông tin khai giảng sẽ được cập nhật hàng tuần và giúp bạn chọn lựa được các khóa học phù hợp với nhu cầu. Hãy liên hệ ngay với Hướng Nghiệp Á Âu chi nhánh Đà Nẵng để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí.

 

Trường Hướng Nghiệp Á Âu Chi nhánh: Đà Nẵng

Tháng 05

CHI NHÁNH LÊ VĂN HIẾN

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG
DỰ KIẾN
LỚP
TÌNH TRẠNG
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
01 – 15/05/2017
NBT03_K00077
Đang chiêu sinh
15 – 30/05/2017
NBT03_K00079
Đang chiêu sinh
2
Lớp Bếp Trưởng Bếp Á
36
01 – 15/05/2017
NAA03_K00047
Đang chiêu sinh
15 – 30/05/2017
NAA03_K00049
Đang chiêu sinh
3
60
01 – 15/05/2017
BBB03_K00051
Đang chiêu sinh
15 – 30/05/2017
BBB03_K00053
Đang chiêu sinh
4
24
01 – 15/05/2017
BBK03_K00035
Đang chiêu sinh
15 – 30/05/2017
BBK03_K00037
Đang chiêu sinh
5
16
01 – 15/05/2017
PDB03_K00045
Đang chiêu sinh
15 – 30/05/2017
PDB03_K00047
Đang chiêu sinh
6
15
01 – 15/05/2017
PBT03_K00045
Đang chiêu sinh
15 – 30/05/2017
PBT03_K00047
Đang chiêu sinh
7
15
05 – 25/05/2017
PBT03_K00001
Đang chiêu sinh
8
18
01 – 15/05/2017
PBD03_K00043
Đang chiêu sinh
15 – 30/05/2017
PBD03_K00045
Đang chiêu sinh
9
Lớp Làm Kem
5
01 – 15/05/2017
LCB03_K00033
Đang chiêu sinh
15 – 30/05/2017
LCB03_K00035
Đang chiêu sinh

 

CHI NHÁNH ĐIỆN BIÊN PHỦ

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG
DỰ KIẾN
LỚP
TÌNH TRẠNG
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
01 – 15/05/2017
NBT10_K00074
Đang chiêu sinh
15 – 30/05/2017
NBT10_K00076
Đang chiêu sinh
2
Lớp Bếp Trưởng Bếp Á
36
01 – 15/05/2017
NAA10_K00050
Đang chiêu sinh
15 – 30/05/2017
NAA10_K00052
Đang chiêu sinh
3
60
01 – 15/05/2017
BBB10_K00050
Đang chiêu sinh
15 – 30/05/2017
BBB10_K00049
Đang chiêu sinh
4
24
01 – 15/05/2017
BBK10_K00039
Đang chiêu sinh
15 – 30/05/2017
BBK10_K00040
Đang chiêu sinh
5
16
01 – 15/05/2017
PDB10_K00046
Đang chiêu sinh
15 – 30/05/2017
PDB10_K00048
Đang chiêu sinh
6
15
01 – 15/05/2017
PBT10_K00048
Đang chiêu sinh
15 – 30/05/2017
PBT10_K00050
Đang chiêu sinh
7
15
10 –  25/05/2017
PBT10_K00002
Đang chiêu sinh
8
18
01 – 15/05/2017
PBD10_K00046
Đang chiêu sinh
15 – 30/05/2017
PBD10_K00048
Đang chiêu sinh
9
Lớp Làm Kem
5
01 – 15/05/2017
LCB10_K00034
Đang chiêu sinh
15 – 30/05/2017
LCB10_K00036
Đang chiêu sinh

Tháng 06

CHI NHÁNH LÊ VĂN HIẾN

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG
DỰ KIẾN
LỚP
TÌNH TRẠNG
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
01 – 15/06/2017
NBT03_K00081
Đang chiêu sinh
15 – 30/06/2017
NBT03_K00083
Đang chiêu sinh
2
Lớp Bếp Trưởng Bếp Á
36
01 – 15/06/2017
NAA03_K00051
Đang chiêu sinh
15 – 30/06/2017
NAA03_K00053
Đang chiêu sinh
3
60
01 – 15/06/2017
BBB03_K00055
Đang chiêu sinh
15 – 30/06/2017
BBB03_K00057
Đang chiêu sinh
4
24
01 – 15/06/2017
BBK03_K00041
Đang chiêu sinh
15 – 30/06/2017
BBK03_K00043
Đang chiêu sinh
5
16
01 – 15/06/2017
PDB03_K00049
Đang chiêu sinh
15 – 30/06/2017
PDB03_K00051
Đang chiêu sinh
6
15
01 – 15/06/2017
PBT03_K00059
Đang chiêu sinh
15 – 30/06/2017
PBT03_K00051
Đang chiêu sinh
7
15
05 – 25/06/2017
PBT03_K00003
Đang chiêu sinh
8
18
01 – 15/06/2017
PBD03_K00047
Đang chiêu sinh
15 – 30/06/2017
PBD03_K00049
Đang chiêu sinh
9
Lớp Làm Kem
5
01 – 15/06/2017
LCB03_K00037
Đang chiêu sinh
15 – 30/06/2017
LCB03_K00039
Đang chiêu sinh

 

CHI NHÁNH ĐIỆN BIÊN PHỦ

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG
DỰ KIẾN
LỚP
TÌNH TRẠNG
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
01 – 15/06/2017
NBT10_K00078
Đang chiêu sinh
15 – 30/06/2017
NBT10_K00080
Đang chiêu sinh
2
Lớp Bếp Trưởng Bếp Á
36
01 – 15/06/2017
NAA10_K00054
Đang chiêu sinh
15 – 30/06/2017
NAA10_K00056
Đang chiêu sinh
3
60
01 – 15/06/2017
BBB10_K00054
Đang chiêu sinh
15 – 30/06/2017
BBB10_K00056
Đang chiêu sinh
4
24
01 – 15/06/2017
BBK10_K00042
Đang chiêu sinh
15 – 30/06/2017
BBK10_K00044
Đang chiêu sinh
5
16
01 – 15/06/2017
PDB10_K00050
Đang chiêu sinh
15 – 30/06/2017
PDB10_K00052
Đang chiêu sinh
6
15
01 – 15/06/2017
PBT10_K00052
Đang chiêu sinh
15 – 30/06/2017
PBT10_K00054
Đang chiêu sinh
7
15
10 –  25/06/2017
PBT10_K00004
Đang chiêu sinh
8
18
01 – 15/06/2017
PBD10_K00050
Đang chiêu sinh
15 – 30/06/2017
PBD10_K00052
Đang chiêu sinh
9
Lớp Làm Kem
5
01 – 15/06/2017
LCB10_K00038
Đang chiêu sinh
15 – 30/06/2017
LCB10_K00040
Đang chiêu sinh

Tháng 07

CHI NHÁNH LÊ VĂN HIẾN

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG
DỰ KIẾN
LỚP
TÌNH TRẠNG
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
01 – 15/07/2017
NBT03_K00085
Đang chiêu sinh
15 – 30/07/2017
NBT03_K00087
Đang chiêu sinh
2
Lớp Bếp Trưởng Bếp Á
36
01 – 15/07/2017
NAA03_K00055
Đang chiêu sinh
15 – 30/07/2017
NAA03_K00057
Đang chiêu sinh
3
60
01 – 15/07/2017
BBB03_K00059
Đang chiêu sinh
15 – 30/07/2017
BBB03_K00061
Đang chiêu sinh
4
24
01 – 15/07/2017
BBK03_K00045
Đang chiêu sinh
15 – 30/07/2017
BBK03_K00047
Đang chiêu sinh
5
16
01 – 15/07/2017
PDB03_K00053
Đang chiêu sinh
15 – 30/07/2017
PDB03_K00055
Đang chiêu sinh
6
15
01 – 15/07/2017
PBT03_K00053
Đang chiêu sinh
15 – 30/07/2017
PBT03_K00055
Đang chiêu sinh
7
15
05 – 25/07/2017
PBT03_K00005
Đang chiêu sinh
8
18
01 – 15/07/2017
PBD03_K00051
Đang chiêu sinh
15 – 30/07/2017
PBD03_K00053
Đang chiêu sinh
9
Lớp Làm Kem
5
01 – 15/07/2017
LCB03_K00041
Đang chiêu sinh
15 – 30/07/2017
LCB03_K00043
Đang chiêu sinh

 

CHI NHÁNH ĐIỆN BIÊN PHỦ

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG
DỰ KIẾN
LỚP
TÌNH TRẠNG
ĐĂNG KÝ
1
Lớp Bếp Trưởng Điều Hành
72
01 – 15/07/2017
NBT10_K00082
Đang chiêu sinh
15 – 30/07/2017
NBT10_K00084
Đang chiêu sinh
2
Lớp Bếp Trưởng Bếp Á
36
01 – 15/07/2017
NAA10_K00058
Đang chiêu sinh
15 – 30/07/2017
NAA10_K00060
Đang chiêu sinh
3
60
01 – 15/07/2017
BBB10_K00058
Đang chiêu sinh
15 – 30/07/2017
BBB10_K00060
Đang chiêu sinh
4
24
01 – 15/07/2017
BBK10_K00046
Đang chiêu sinh
15 – 30/07/2017
BBK10_K00048
Đang chiêu sinh
5
16
01 – 15/07/2017
PDB10_K00054
Đang chiêu sinh
15 – 30/07/2017
PDB10_K00056
Đang chiêu sinh
6
15
01 – 15/07/2017
PBT10_K00056
Đang chiêu sinh
15 – 30/07/2017
PBT10_K00058
Đang chiêu sinh
7
15
10 –  25/07/2017
PBT10_K00006
Đang chiêu sinh
8
18
01 – 15/07/2017
PBD10_K00054
Đang chiêu sinh
15 – 30/07/2017
PBD10_K00056
Đang chiêu sinh
9
Lớp Làm Kem
5
01 – 15/07/2017
LCB10_K00042
Đang chiêu sinh
15 – 30/07/2017
LCB10_K00044
Đang chiêu sinh

dang-ky-hoc

LỊCH KHAI GIẢNG CHI NHÁNH KHÁC

 

HƯỚNG NGHIỆP Á ÂU – nơi đào tạo đầu bếp chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam đơn vị duy nhất được cấp chứng chỉ nghiệp vụ Bếp Trưởng của Tổng Cục Dạy Nghề (Giấy chứng nhận dạy nghề số 62/2011/GCNĐKDN Do Sở Lao Động – Thương Binh và Xã Hội TP.HCM cấp phép). Tại Hướng Nghiệp Á Âu, chúng tôi áp dụng các phương pháp đào tạo sát với thực tiễn, với Đội ngũ Giảng viên là những Bếp trưởng hàng đầu Việt Nam, với trang thiết bị Bếp được đầu tư theo tiêu chuẩn một chiều hiện đại, giúp cho học viên có được sự tự tin, chuyên nghiệp khi bước chân vào môi trường làm việc thực tế tại Nhà hàng, Khách sạn tiêu chuẩn.

 

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO MỚI

ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI

Đội ngũ giảng viên hàng đầu, giáo trình theo tiêu chuẩn Châu Âu

Cơ sở vật chất & trang thiết bị hiện đại

Học viên có thể chia nhỏ học phí để đóng thành nhiều đợt

Trường có 2 ký túc xá Nam và Nữ cho các học viên ở xa

Học viên được đào tạo Anh văn chuyên ngành và Vi tính cơ bản miễn phí

Miễn phí tham gia các khóa huấn luyện kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, kĩ năng xin việc làm

Trong quá trình học tập, học viên sẽ được hỗ trợ việc làm để có mức thu nhập ổn định

 

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 đánh giá, 5.00/ 5)

Đăng ký để được tư vấn miễn phí

62 Responses to "LỊCH KHAI GIẢNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG"

 1. Duyên Posted on 15/06/2017 at 21:04

  Bếp Âu học phí là bao nhiêu và học trong hn tháng vậy??

  • Hướng Nghiệp Á Âu Posted on 16/06/2017 at 14:21

   Chào Duyên. Học phí trọn gói của khóa bếp trưởng bếp Âu là 24 triệu/ 3 cấp độ/ 6 tháng bạn nhé. Bạn cần tư vấn thêm, có thể cho Ad xin số ĐT nhé, HNAAu sẽ liên hệ lại để tư vấn trực tiếp cho bạn nhé!

 2. bích ngọc Posted on 13/06/2017 at 20:25

  Chào ad… cho e hỏi học bếp trưởng bếp bánh học phí bao nhiu v ạk.. mình có cần học cho đến khi thi đạt sẽ thông qua hay học đầy số buổi là được ạk?

  • Hướng Nghiệp Á Âu Posted on 14/06/2017 at 10:04

   Chào Bích Ngọc. Bạn vui lòng cho Ad xin số ĐT để HNAAu liên hệ lại tư vấn trực tiếp cho bạn nhé. Cảm ơn bạn!

 3. thúy Posted on 06/06/2017 at 22:01

  cho e khóa học làm bánh thông dụng học phí là bao nhiêu vậy ad

  • Hướng Nghiệp Á Âu Posted on 13/06/2017 at 17:32

   Chào Thúy. Học phí trọn gói của khóa bánh thông dụng là 4,8 triệu/ 1 tháng học. Bạn có thể cho Ad xin số điện thoại để HNAAu liên hệ lại tư vấn trực tiếp thêm cho bạn nhé. Cảm ơn bạn!

 4. Đoàn Hạnh Posted on 20/04/2017 at 10:04

  cho mình hỏi lớp bếp trưởng điều hành một khóa bao nhiêu ạ?

  • Hướng Nghiệp Á Âu Posted on 28/04/2017 at 11:25

   Chào bạn. 23 triệu/ 6 tháng/ 3 cấp độ là học phí trọn gói cho chương trình bếp trưởng điều hành luôn, tức là học từ căn bản đến đầy đủ kiến thức, kỹ năng trở thành đầu bếp luôn bạn nhé. Bạn cần thêm thông tin có thể cho Ad xin số ĐT để HNAAu liên hệ lại tư vấn trực tiếp cho bạn nhé. Cảm ơn bạn!

 5. huỳnh nam Posted on 31/03/2017 at 19:45

  Chào bạn, lớp bếp bánh khóa 60 buổi học phí bao nhiêu vậy bạn,

  • Hướng Nghiệp Á Âu Posted on 04/04/2017 at 14:41

   Chào Huỳnh Nam. Hiện học phí full của chương trình bếp bánh là 23 triệu/ 5 tín chỉ/ 60 buổi bạn nhé. Để được tư vấn cụ thể hơn, bạn vui lòng cho Ad xin số ĐT để HNAAu liên hệ lại tư vấn trực tiếp cho bạn nhé. Cảm ơn bạn!

 6. Canh Posted on 24/03/2017 at 08:52

  Cho mình hỏi có lớp dạy làm bánh gato, Bánh sinh nhật ko ah? Mình muốn học. Học trong Thời gian bao lâu thì xong khóa học vậy bạn?

  • Hướng Nghiệp Á Âu Posted on 29/03/2017 at 11:44

   Chào Canh. Hiện HNAAu Đà Nẵng có chương trình đào tạo bánh kem bạn nhé. HNAAu Bạn vui lòng cho Ad xin số ĐT để HNAAu liên hệ lại tư vấn trực tiếp cho bạn nhé. Cảm ơn bạn!

 7. nam Posted on 21/02/2017 at 16:42

  chào HNAAU trường co giạy hok bếp au k

  • Hướng Nghiệp Á Âu Posted on 24/02/2017 at 10:38

   Chào bạn. HNAAu có đào tạo chương trình bếp Âu bạn nhé. Bạn vui lòng cho Ad xin số điện thoại để HNAAu liên hệ lại tư vấn trực tiếp cho bạn nhé. Cảm ơn bạn!

 8. Anh Posted on 31/01/2017 at 02:26

  ad cho em hỏi, em muốn học nấu ăn ngành bếp việt ở đà nẵng thì khi nào chiêu sinh và học phí là bao nhiêu vậy ?

  • Hướng Nghiệp Á Âu Posted on 07/02/2017 at 17:43

   Chào Anh. Hiện HNAAu có nhiều khóa học bếp với thời gian học và mức học phí khác nhau bạn ạ. Bạn vui lòng cho Ad xin số điện thoại để HNAAu liên hệ lại tư vấn trực tiếp cho bạn nhé. Cảm ơn bạn!

 9. bin Posted on 06/10/2016 at 07:30

  minh hoc khoa bep truong: cho minh hoi hoc phi” 3thang la bao nhiu …………6 thang la bao nhiu ………….khi nao moi thanh thao duoc vi minh chua biet gi

  • Hướng Nghiệp Á Âu Posted on 08/10/2016 at 08:57

   Chào bạn. Thời gian học bếp trưởng điều hành là 6 tháng/ 3 cấp độ bạn nhé. Chương trình của mình học từ nền tảng căn bản, nên bạn yên tâm là có thể học được nhé. Bạn vui lòng cho Ad xin số điện thoại để HNAAu liên hệ lại tư vấn trực tiếp cho bạn nhé. Cảm ơn bạn!

 10. tuệ Posted on 20/09/2016 at 10:14

  em muốn học khóa bếp trưởng điều hành vào khoảng tháng 2 or 3/2017 tại chi nhánh Đà Nẵng không biết lúc đó có chiêu sinh không ạ???chi phí và thời gian học cho khoá đó là bao nhiêu ạ???

  • Hướng Nghiệp Á Âu Posted on 21/09/2016 at 15:28

   Chào Tuệ. Các khóa học Bếp trưởng điều hành của HNAAu chiêu sinh và khai giảng hàng tháng nên bạn yên tâm là tháng nào cũng sẽ có lớp nhé. Còn về học phí, hiện tại học phí trọn gói của khóa bếp trưởng điều hành là 23 triệu/ 3 cấp độ/ 6 tháng. Bạn vui lòng cho Ad xin số điện thoại để HNAAu liên hệ lại tư vấn trực tiếp cho bạn nhé. Cảm ơn bạn!

 11. tuệ Posted on 18/09/2016 at 22:01

  năm 2017 bên HNAAu có chiêu sinh khoá nào ko ạ???

  • Hướng Nghiệp Á Âu Posted on 19/09/2016 at 09:07

   Chào Tuệ. Hiện các khóa học của HNAAu chiêu sinh và khai giảng liên tục hàng tháng bạn ạ. Không biết bạn đang quan tâm cụ thể là khóa học nào và bạn có thể học tại chi nhánh nào. Bạn vui lòng cho Ad xin số điện thoại để HNAAu liên hệ lại tư vấn trực tiếp cho bạn nhé. Cảm ơn bạn!

 12. Nam Posted on 15/09/2016 at 15:38

  Cho em hỏi học phí một khoá bartender là bao nhiêu vậy ạ

  • Hướng Nghiệp Á Âu Posted on 19/09/2016 at 09:03

   Chào Nam. Hiện học phí trọn gói của khóa học Bartender là 6 triệu/ 18 buổi học. Bạn vui lòng cho Ad xin số điện thoại để HNAAu liên hệ lại tư vấn trực tiếp cho bạn nhé. cảm ơn bạn!

 13. Bảo Posted on 10/09/2016 at 15:25

  Cho e hỏi học phí bếp á là bao nhiêu ạ.khi vào học là đóng học phí một lần lun hay sao ạ

  • Hướng Nghiệp Á Âu Posted on 15/09/2016 at 09:03

   Chào Bảo. Học phí trọn gói của bếp Á là 14 triệu/ 36 buổi học, và học phí này đã là trọn gói bao gồm nguyên vật liệu, đồng phục, giáo trình và CCDC trong suốt quá trình học luôn bạn nhé. Bạn vui lòng cho Ad xin số điện thoại để HNAAu liên hệ lại tư vấn trực tiếp rõ hơn cho bạn nhé. cảm ơn bạn!

 14. quang huy Posted on 04/09/2016 at 13:20

  cho e hỏi bếp bánh 1 khóa bnhiu tiền vs mấy tháng ad

  • Hướng Nghiệp Á Âu Posted on 05/09/2016 at 14:54

   Chào Quang Huy. Hiện HNAAu có nhiều khóa học bánh với thời gian học cũng như mức học phí khác nhau. Bạn vui lòng cho Ad xin số điện thoại để HNAAu liên hệ lại tư vấn trực tiếp cho bạn nhé. cảm ơn bạn!

 15. hoàng hôn lạnh pham Posted on 25/08/2016 at 18:33

  ad cho mk hoi la minh dki hoc thi khi o ktx thi le phi o ra sao ad nhi

 16. hậu Posted on 15/08/2016 at 09:18

  khóa học bếp trưởng Bếp á học phí bao nhiêu?

  • Hướng Nghiệp Á Âu Posted on 16/08/2016 at 11:41

   Chào Hậu. Học phí khóa bếp Á là 14 triệu/ 36 buổi học. Bạn vui lòng cho Ad xin số điện thoại để HNAAu liên hệ lại tư vấn kỹ hơn cho bạn nhé. Cảm ơn bạn!

 17. thanhmai Posted on 05/08/2016 at 09:24

  Ae cho e hỏi. E mới xuất ngũ muốn đi học đầu bếp, trung tâm mình có chính sách ưu đãi gì không ạ.

 18. Chu Văn Huỳnh Posted on 31/07/2016 at 14:18

  Ad có thể gọi tư vấn cho e được không sdt0982104xxx

  • Hướng Nghiệp Á Âu Posted on 01/08/2016 at 15:08

   Chào Huỳnh. Ad đã nhận được thông tin của bạn và sẽ liên hệ lại để tư vấn cho bạn nhé. Cảm ơn bạn!

 19. lynh iu Posted on 26/07/2016 at 19:36

  cho minh hoi hoc chon goi bep banh hoc phi bao nhieu ak,

  • Hướng Nghiệp Á Âu Posted on 27/07/2016 at 08:56

   Chào bạn. Hiện học phí trọn gói của khóa học bếp bánh là 22,5 triệu/ 5 tín chỉ/ 5 tháng bạn ạ. Bạn vui lòng cho Ad xin số điện thoại để bên mình liên hệ lại tư vấn cụ thể cho bạn nhé. Cảm ơn bạn!

 20. trung Posted on 24/07/2016 at 22:38

  01656722xxx tư vấn

  • Hướng Nghiệp Á Âu Posted on 25/07/2016 at 09:17

   Chào Trung. Ad đã nhận được thông tin về nhu cầu của bạn và sẽ liên hệ lại để tư vấn cho bạn nhé. cảm ơn bạn!

 21. Sơn Posted on 22/07/2016 at 11:25

  cho em hỏi học phí của khóa học Bartender là bao nhiêu vậy ạ

 22. phương Posted on 16/07/2016 at 00:29

  Cho e hỏi là bây h em đi học dc k ạ..có muộn k ạ

  • Hướng Nghiệp Á Âu Posted on 18/07/2016 at 16:53

   Chào Phương. Hiện Ad chưa rõ nhu cầu của bạn là bạn đang quan tâm khóa học nào. Bạn có thể cho Ad xin số điện thoại để HNAAu liên hệ laị tư vấn cho bạn nhé. Cảm ơn bạn!

 23. Khánh Posted on 15/07/2016 at 19:47

  dạ cho em hỏi. học bếp trưởng điều hành có cần điểm thi THPT quốc gia không ạ. hay đối tượng đăng ký nào cũng có thể theo học ạ

  • Hướng Nghiệp Á Âu Posted on 18/07/2016 at 16:50

   Chào Khánh. Đối với các ngành học của HNAAu thì mình sẽ không bị ràng buộc bởi vấn đề bằng cấp nên bạn yên tâm, sẽ không cần điểm thi tốt nghiệp THPT bạn nhé. Bạn có thể cho Ad xin số điện thoại để HNAAu liên hệ laị tư vấn cho bạn nhé. Cảm ơn bạn!

 24. Mậm tồ Posted on 01/07/2016 at 11:16

  cho em hỏi là em hỏi em muốn học về pha chế cà phê ( capucino , latte ) sinh tố ( smoothies ) , các loại đồ truyền thống và 1 số đồ nữa . thì e sẽ phải đăng kí lớp học nào ạ

  • Hướng Nghiệp Á Âu Posted on 04/07/2016 at 10:33

   Chào bạn. Hiện bên mình có khá nhiều khóa học pha chế, bao gồm cả thức uống thông dụng, cafe, các loại thức uống đá xay… Tuy nhiên, để tư vấn chính xác cho nhu cầu của bạn, bạn vui lòng cho Ad xin số điện thoại để bên mình liên hệ lại cho bạn nhé. cảm ơn bạn!

 25. Thái Posted on 27/06/2016 at 11:38

  Cho e hỏi là học bếp trưởng bếp bánh học phí là bao nhiu ạ.

  • Hướng Nghiệp Á Âu Posted on 30/06/2016 at 08:40

   Chào Thái. Học phí trọn gói của khóa bếp trưởng bếp bánh là 22,5 triệu/ 5 tín chỉ/ 5 tháng. Nếu bạn còn có thắc mắc nào chưa rõ, bạn vui lòng cho Ad xin số điện thoại để HNAAu liên hệ lại tư vấn trực tiếp cho bạn nhé. Cảm ơn bạn!

 26. thật nguyễn Posted on 09/06/2016 at 14:07

  ad ơi cho e hỏi vô học nạp học phí liền hay là sao v ad

  • Hướng Nghiệp Á Âu Posted on 11/06/2016 at 00:11

   Chào bạn. Học phí bạn có thể nộp trực tiếp khi đăng ký học hoặc chuyển khoản để đăng ký lớp cũng được bạn nhé. Nếu còn thắc mắc nào chưa rõ, bạn vui lòng cho Ad xin số điện thoại để bên mình liên hệ lại tư vấn cho bạn nhé. cảm ơn bạn!

 27. danh nhân Posted on 18/05/2016 at 14:26

  cho em hỏi bên mình mở lớp buổi tối không ạ.
  bên mình có thể tư vấn cho em không ạ, em muốn học bartender..
  sdt: 01674127xxx

  • Hướng Nghiệp Á Âu Posted on 19/05/2016 at 11:54

   Chào Nhân. Ad đã nhận thông tin về nhu cầu của bạn và sẽ liên hệ lại tư vấn cho bạn nhé. Cảm ơn bạn!

   • Đu dây điện Posted on 05/06/2016 at 17:10

    Khóa học Bếp truởng điều hành học phí là bao nhiêu vậy

    • Hướng Nghiệp Á Âu Posted on 07/06/2016 at 08:53

     Chào bạn. Học phí trọn gói của khóa Bếp trưởng điều hành là 23 triệu/ 3 cấp độ/ 6 tháng bạn nhé. Nếu bạn còn có những thắc mắc nào chưa rõ, bạn vui lòng cho Ad xin số điện thoại để bên mình liên hệ lại tư vấn cho bạn nhé. Cảm ơn bạn!

 28. Tuấn Posted on 16/05/2016 at 08:56

  cho em hoi 1 khóa hoc Lớp Bếp Trưởng Bếp Á tổng học phí bao nhiêu vậy ạ

  • Hướng Nghiệp Á Âu Posted on 16/05/2016 at 10:28

   Chào Tuấn. Học phí trọn gói của khóa Bếp Á là 14 triệu/ 3 tháng học bạn nhé. Nếu bạn còn có thắc mắc nào chưa rõ, bạn vui lòng cho Ad xin số điện thoại để bên mình liên hệ lại tư vấn cho bạn nhé. cảm ơn bạn!

 29. bao Posted on 13/05/2016 at 22:19

  cho hỏi khi học có phát sinh gi ko ạ

  • Hướng Nghiệp Á Âu Posted on 16/05/2016 at 10:26

   Chào Bao. Khi bạn đăng ký và đóng học phí cho 1 khóa học thì đó là học phí trọn gói, bao gồm: giáo trình, đồng phục, chi phí nguyên vật liệu… nên trong quá trình học sẽ không phát sinh gì thêm bạn nhé. Nếu bạn có thắc mắc gì thêm có thể để lại số điện thoại để bên mình liên hệ lại tư vấn cho bạn nhé. Cảm ơn bạn!

 30. Nhi Posted on 11/05/2016 at 15:24

  E muốn hc bartender vào tháng 5 này.. để đăng kí học thì e phải làm thế nào ạ

 31. ly Posted on 08/05/2016 at 19:55

  để vào trường cần những j ạ

  • Hướng Nghiệp Á Âu Posted on 11/05/2016 at 08:30

   Chào Ly. Để vào học, bạn chỉ cần chuẩn bị hồ sơ gồm 2 tấm hình 3×4, 1 giấy CMND photo và 1 hộ khẩu photo là được bạn nhé. Nếu bạn cần tư vấn kỹ hơn, bạn vui lòng cho Ad xin số điện thoại để bên mình liên hệ lại tư vấn cho bạn nhé. cảm ơn bạn!

 32. Dung Posted on 16/04/2016 at 14:38

  Tu van cho e voi ad
  Sdt 01697080xxx
  Em du định học bếp trưởng

  • Hướng Nghiệp Á Âu Posted on 17/04/2016 at 11:36

   Chào Dung. HNAAu đã nhận thông tin về nhu cầu của bạn và sẽ liên hệ lại để tư vấn cho bạn nhé. Cảm ơn bạn!

Gửi bình luận

Học viên nói gì về Hướng Nghiệp Á Âu

hnaau hoàng diệu anh

Hãy kiên trì và nhẫn nại trên hành trình khẳng định bản thân. Chọn HNAAu là bạn đã chọn cho mình đội ngũ giảng viên tốt nhất.

Nguyễn Ngọc Thi Ân

hoc-vien-1

Mình rất ấn tượng với thiết kế chương trình của trường, rất khoa học và thuận lợi cho học viên.

Hoàng Diệu Anh

hoc-vien-2

Những lời khuyên dạy, chỉ bảo của các thầy cô tại Hướng Nghiệp Á Âu, đã giúp tôi có được “Home Juice Bar”như hiện tại.

Hà Nguyễn Ái Trâm

30 Tháng 3,2016 Hướng Nghiệp Á Âu