THÁNG 10

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp bếp trưởng bếp bánh
60
01 – 10/10/2017
10 – 20/10/2017
20 – 30/10/2017
2
Lớp bánh kem
24
01 – 15/10/2017
15 – 30/10/2017
3
Lớp bánh nhật
12
01 – 10/10/2017
15 – 30/10/2017
*235 Nguyễn Văn Cừ, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp bếp trưởng bếp bánh
60
05 – 25/10/2017

473 Sư Vạn Hạnh, P.12, Q.10

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp bếp trưởng bếp bánh
60
01 – 10/10/2017
10 – 20/10/2017
20 – 30/10/2017
2
Lớp bánh kem
24
01 – 15/10/2017
15 – 30/10/2017
3
Lớp bánh nhật
24
01 – 10/10/2017
15 – 30/10/2017
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp bếp trưởng bếp bánh
60
01 – 10/10/2017
10 – 20/10/2017
20 – 30/10/2017
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp bếp trưởng bếp bánh
60
01 – 10/10/2017
10 – 20/10/2017
20 – 30/10/2017

Lê Văn Hiến

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp bếp trưởng bếp bánh
60
01 – 10/10/2017
10 – 20/10/2017
20 – 30/10/2017
2
Lớp bánh kem
17
01 – 10/10/2017
15 – 30/10/2017

Điện biên phủ

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp bếp trưởng bếp bánh
60
01 – 10/10/2017
10 – 20/10/2017
20 – 30/10/2017
2
Lớp bánh kem
17
01 – 10/10/2017
15 – 30/10/2017
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp bếp trưởng bếp bánh
36
01 – 25/10/2017
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp bếp trưởng bếp bánh
36
01 – 25/10/2017
01 – 25/10/2017

THÁNG 11

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp bếp trưởng bếp bánh
60
01 – 10/11/2017
10 – 20/11/2017
20 – 30/11/2017
2
Lớp bánh kem
24
01 – 15/11/2017
15 – 30/11/2017
3
Lớp bánh nhật
12
01 – 15/11/2017
15 – 30/11/2017
*235 Nguyễn Văn Cừ, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp bếp trưởng bếp bánh
60
01 – 25/11/2017

473 Sư Vạn Hạnh, P.12, Q.10

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp bếp trưởng bếp bánh
60
01 – 10/11/2017
10 – 20/11/2017
20 – 30/11/2017
2
Lớp bánh kem
24
01 – 15/11/2017
15 – 30/11/2017
3
Lớp bánh nhật
12
01 – 15/11/2017
15 – 30/11/2017
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp bếp trưởng bếp bánh
60
01 – 10/11/2017
10 – 20/11/2017
20 – 30/11/2017
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp bếp trưởng bếp bánh
60
01 – 10/11/2017
10 – 20/11/2017
20 – 30/11/2017

Lê Văn Hiến

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp bếp trưởng bếp bánh
60
01 – 10/11/2017
10 – 20/11/2017
20 – 30/11/2017
2
Lớp bánh kem
17
01 – 15/11/2017
15 – 30/11/2017

Điện biên phủ

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp bếp trưởng bếp bánh
60
01 – 10/11/2017
10 – 20/11/2017
20 – 30/11/2017
2
Lớp bánh kem
17
01 – 15/11/2017
15 – 30/11/2017
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp bếp trưởng bếp bánh
60
01 – 25/11/2017
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp bếp trưởng bếp bánh
60
01 – 15/11/2017
15 – 30/11/2017

THÁNG 12

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp bếp trưởng bếp bánh
60
01 – 10/12/2017
10 – 20/12/2017
20 – 30/12/2017
2
Lớp bánh kem
24
01 – 15/12/2017
15 – 30/12/2017
3
Lớp bánh nhật
12
01 – 15/12/2017
15 – 30/12/2017
*235 Nguyễn Văn Cừ, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp bếp trưởng bếp bánh
60
01 – 25/12/2017

473 Sư Vạn Hạnh, P.12, Q.10

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp bếp trưởng bếp bánh
60
01 – 10/12/2017
10 – 20/12/2017
20 – 30/12/2017
2
Lớp bánh kem
24
01 – 15/12/2017
15 – 30/12/2017
3
Lớp bánh nhật
12
01 – 15/12/2017
15 – 30/12/2017
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp bếp trưởng bếp bánh
60
01 – 10/12/2017
10 – 20/12/2017
20 – 30/12/2017
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp bếp trưởng bếp bánh
60
01 – 10/12/2017
10 – 20/12/2017
20 – 30/12/2017

Lê Văn Hiến

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp bếp trưởng bếp bánh
60
01 – 10/12/2017
10 – 20/12/2017
20 – 30/12/2017
2
Lớp bánh kem
17
01 – 15/12/2017
15 – 30/12/2017

Điện biên phủ

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp bếp trưởng bếp bánh
60
01 – 10/12/2017
10 – 20/12/2017
20 – 30/12/2017
2
Lớp bánh kem
17
01 – 15/12/2017
15 – 30/12/2017
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp bếp trưởng bếp bánh
36
01 – 25/12/2017
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Lớp bếp trưởng bếp bánh
60
01 – 15/12/2017
15 – 30/12/2017

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *