Tổng Quan TẦM NHÌN

Phấn đấu trở thành hệ thống Trường đào tạo nghề chuyên nghiệp và đa năng hàng đầu Việt Nam, được công nhận là thước đo của chất lượng đào tạo trong ngành đào tạo nghề.

SỨ MẠNG

Hướng nghiệp và đào tạo, tối đa hóa giá trị cho học viên, góp phần vào sự phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam và Thế giới.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

– Đồng hành: luôn đồng hành cùng học viên vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong học tập cũng như trong sự nghiệp.

– Sáng tạo – Năng động – Tạo dựng sự khác biệt: luôn đổi mới tư duy và phương pháp giảng dạy, luôn đột phá và tạo nên sự khác biệt, không ngừng gia tăng giá trị thiết thực cho học viên.

– Trọn tâm – Trọn tín: sự chuyên nghiệp, tận tâm và uy tín đối với học viên là nguyên tắc ứng xử của mỗi thành viên trong A AU VOGU SCHOOL.

– Xem nhân lực là tài sản quý giá nhất: A AU VOGU SCHOOL xây dựng một môi trường làm việc thân thiện và chuyên nghiệp cùng một chính sách nhân sự tối ưu.

– Tôn vinh giá trị đạo đức và nhân văn: luôn đề cao các giá trị đạo đức và nhân văn thông qua mối quan tâm sâu sắc đến cộng đồng và xã hội.

Điểm: 5 (14 bình chọn)