BẾP NÓNG

Cô BÙI THỊ PHƯƠNG DUNG

ThS – P.Khoa CNTP ĐH CNTP

Cô HÀ THỊ THANH NGA

ThS – Giảng viên ĐH CNTP

Thầy NGUYỄN LÊ CƯƠNG

Bếp trưởng bếp Âu KS Majestic

BẾP BÁNH

PHA CHẾ