Bếp Bánh Quốc Tế

Tham gia chương trình Nghiệp Vụ Bếp Bánh Quốc Tế tại Bếp Trưởng Á Âu (BTAAu), bạn sẽ được “Du học Úc tại chỗ” và nhận “chứng chỉ Xanh”. Hoàn thành, bạn có thể đáp ứng tiêu chuẩn tuyển dụng khắt khe tại các Nhà hàng – Khách sạn (NHKS) 4 – 5 sao trong và ngoài nước, nắm trong tay nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn.

75,000,000