Nghiệp Vụ Flair Bartending Chuyên Nghiệp

Hiểu tường tận nguồn gốc, nắm vững các khái niệm về Flair Bartending, Working Flair, Exhibition Flair, biết cách thực hiện các động tác xoay, di chuyển shake, free pour, biểu diễn kết hợp chai và shaker… là những kiến thức, kỹ năng bạn sẽ được học trong khóa học Flair Bartending chuyên nghiệp tại Bếp Trưởng Á Âu (BTAAu).

4,800,000 6,000,000 

Chọn lại