1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa đánh giá)
Loading...

TRẦN PHAN HÙNG
Bếp Trưởng Nhà Hàng Terrace

Tiểu sử:

– 1993 – 1995: Nhân viên bếp nhà hàng Ciao Café 72 Nguyễn Huệ

– 1996 – 1997: Truởng ca bếp nhà hàng Ý SANTA LUCIA 14 Nguyễn Huệ

– 1997 – 2009: Bếp truởng nhà hàng Ý Santa Lucia

– 2003 – 2004: Cố vấn bếp Nhà hàng Café Havana

– 2005 – 2009: Bếp truởng Nhà hàng Café – Bar Ice Blue

– 2009 – 2010: Cố vấn về Western Food cho hệ thống Nhà hàng Paris Deli

– 2010 – 2011 : Bếp truởng Nhà hàng Canalis Coffee Lounge.

– 2010 – hiện tại: Bếp trưởng tại Nhà hàng Café Terrace

– 2012: Bếp trưởng Nhà hàng Pirate Chef

– Hiện tại: Bếp trưởng Nhà hàng Paris Deli

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *