STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Bữa sáng thông minh
3
10 - 25/10/2017
3
10 - 25/10/2017
2
Hôm nay ăn gì?
3
10 - 25/10/2017
1
10 - 25/10/2017
3
Món ngon cuối tuần
1
10 - 25/10/2017
3
10 - 25/10/2017
4
Bánh ngọt yêu thương
3
10 - 25/10/2017
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Bữa sáng thông minh
3
10 - 25/11/2017
3
10 - 25/11/2017
2
Hôm nay ăn gì?
3
10 - 25/11/2017
3
Pha chế cực "cool"
1
10 - 25/11/2017
3
10 - 25/11/2017
4
Bánh ngọt yêu thương
3
10 - 25/11/2017
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1
Bữa sáng thông minh
3
10 - 25/12/2017
3
10 - 25/12/2017
2
Hôm nay ăn gì?
3
10 - 25/12/2017
3
Pha chế cực "cool"
1
10 - 25/12/2017
3
10 - 25/12/2017
4
Bánh ngọt yêu thương
3
10 - 25/12/2017

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *