Tháng 01

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1 Anh văn nhà hàng
36
10 - 25/01/2018
2 Quản trị tiền sảnh
32
05 - 25/01/2018
3 Anh văn khách sạn
36
10 - 25/01/2018
4 Quản trị nhà hàng
32
05 - 25/01/2018
5 Nghiệp vụ Quản trị Nhà hàng Khách sạn
168
05 - 25/01/2018
6 Giám đốc điều hành Nhà hàng
36
05 - 25/01/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1 Anh văn nhà hàng
36
10 - 25/01/2018
2 Quản trị nhà hàng
32
05 - 25/01/2018
3 Nghiệp vụ Quản trị Nhà hàng Khách sạn
168
05 - 25/01/2018

Tháng 02

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1 Anh văn nhà hàng
36
10 - 25/02/2018
2 Quản trị tiền sảnh
32
05 - 25/01/2018
3 Anh văn khách sạn
36
10 - 25/02/2018
4 Quản trị nhà hàng
32
05 - 25/01/2018
5 Nghiệp vụ Quản trị Nhà hàng Khách sạn
168
05 - 25/03/2018
6 Giám đốc điều hành Nhà hàng
36
05 - 25/03/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1 Anh văn nhà hàng
36
05 - 28/02/2018
2 Quản trị nhà hàng
32
05 - 28/02/2018
3 Nghiệp vụ Quản trị Nhà hàng Khách sạn
168
05 - 28/02/2018

Tháng 03

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1 Anh văn nhà hàng
36
10 - 25/03/2018
2 Quản trị tiền sảnh
32
05 - 25/03/2018
3 Anh văn khách sạn
36
10 - 25/03/2018
4 Quản trị nhà hàng
32
05 - 25/03/2018
5 Nghiệp vụ Quản trị Nhà hàng Khách sạn
168
05 - 25/03/2018
6 Giám đốc điều hành Nhà hàng
36
05 - 25/03/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1 Anh văn nhà hàng
36
05 - 28/03/2018
2 Quản trị nhà hàng
32
05 - 28/03/2018
3 Nghiệp vụ Quản trị Nhà hàng Khách sạn
168
05 - 28/03/2018

SIÊU THỊ ĐVP MARKET

Chuyên Cung Cấp Sản Phẩm Ngành F&B

NGUYÊN VẬT LIỆU – CÔNG CỤ DỤNG CỤ – TRANG THIẾT BỊ

Địa chỉ: 259B Hai Bà Trưng, P6, Q3, TP HCM

Hotline: 0907 30 9988 – Tel: 028 7300 1770 – Fax: 028 7300 1771

Mail: dvpmarket@dvp.com.vn

Web: www.dvpmarket.com

Fanpage: www.facebook.com/sieuthidvpmarket

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *