1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 đánh giá)
Loading...

LỊCH KHAI GIẢNG QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG – KHÁCH SẠN

Tháng 07

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1 Anh văn nhà hàng
36
05 - 25/07/2018
2 Quản trị tiền sảnh
32
05 - 25/07/2018
3 Anh văn khách sạn
36
05 - 25/07/2018
4 Quản trị nhà hàng
32
05 - 25/07/2018
5 Nghiệp vụ Quản trị Nhà hàng Khách sạn
168
05 - 25/07/2018
6 Giám đốc điều hành Nhà hàng
36
05 - 25/07/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1 Quản trị nhà hàng
32
05 - 25/07/2018
2 Nghiệp vụ Quản trị Nhà hàng Khách sạn
168
05 - 25/07/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1 Quản trị nhà hàng
32
05 - 25/07/2018
2 Nghiệp vụ Quản trị Nhà hàng Khách sạn
168
05 - 25/07/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1 Quản trị nhà hàng
32
05 - 25/07/2018
2 Nghiệp vụ Quản trị Nhà hàng Khách sạn
168
05 - 25/07/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1 Quản trị nhà hàng
32
05 - 25/07/2018

Tháng 08

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1 Anh văn nhà hàng
36
05 - 25/08/2018
2 Quản trị tiền sảnh
32
05 - 25/08/2018
3 Anh văn khách sạn
36
05 - 25/08/2018
4 Quản trị nhà hàng
32
05 - 25/08/2018
5 Nghiệp vụ Quản trị Nhà hàng Khách sạn
168
05 - 25/08/2018
6 Giám đốc điều hành Nhà hàng
36
05 - 25/08/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1 Quản trị nhà hàng
32
05 - 25/08/2018
2 Nghiệp vụ Quản trị Nhà hàng Khách sạn
168
05 - 25/08/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1 Quản trị nhà hàng
32
05 - 25/08/2018
2 Nghiệp vụ Quản trị Nhà hàng Khách sạn
168
05 - 25/08/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1 Quản trị nhà hàng
32
05 - 25/08/2018

Tháng 09

STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1 Anh văn nhà hàng
36
05 - 25/09/2018
2 Quản trị tiền sảnh
32
05 - 25/09/2018
3 Anh văn khách sạn
36
05 - 25/09/2018
4 Quản trị nhà hàng
32
05 - 25/09/2018
5 Nghiệp vụ Quản trị Nhà hàng Khách sạn
168
05 - 25/09/2018
6 Giám đốc điều hành Nhà hàng
36
05 - 25/09/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1 Quản trị nhà hàng
32
05 - 25/09/2018
2 Nghiệp vụ Quản trị Nhà hàng Khách sạn
168
05 - 25/09/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1 Quản trị nhà hàng
32
05 - 25/09/2018
2 Nghiệp vụ Quản trị Nhà hàng Khách sạn
168
05 - 25/09/2018
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1 Quản trị nhà hàng
32
05 - 25/09/2018

SIÊU THỊ ĐVP MARKET

Chuyên Cung Cấp Sản Phẩm Ngành F&B

NGUYÊN VẬT LIỆU – CÔNG CỤ DỤNG CỤ – TRANG THIẾT BỊ

Địa chỉ: 259B Hai Bà Trưng, P6, Q3, TP HCM

Hotline: 0907 30 9988 – Tel: 028 7300 1770 – Fax: 028 7300 1771

Mail: dvpmarket@dvp.com.vn

Web: www.dvpmarket.com

Fanpage: www.facebook.com/sieuthidvpmarket

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *