STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1 Anh văn nhà hàng
24
10 – 25/10/2017
2 Quản trị tiền sảnh
32
05 – 15/10/2017
15 – 25/10/2017
3 Anh văn khách sạn
36
10 – 25/10/2017
4 Quản trị nhà hàng
56
05 – 15/10/2017
15 – 25/10/2017
5 Nghiệp vụ Quản trị Nhà hàng Khách sạn
168
10 – 25/10/2017
6 Giám đốc điều hành Nhà hàng Khách sạn
36
10 – 25/10/2017
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1 Anh văn nhà hàng
36
15 – 25/11/2017
2 Quản trị tiền sảnh
32
10 – 25/11/2017
3 Anh văn khách sạn
36
15 – 25/11/2017
4 Quản trị nhà hàng
32
10 – 25/11/2017
5 Nghiệp vụ Quản trị Nhà hàng Khách sạn
168
10 – 25/11/2017
6 Giám đốc điều hành Nhà hàng Khách sạn
36
10 – 25/11/2017
STT
NGÀNH
SỐ BUỔI
NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN
ĐĂNG KÝ
1 Anh văn nhà hàng
36
15 – 25/12/2017
2 Quản trị tiền sảnh
32
10 – 25/12/2017
3 Anh văn khách sạn
36
15 – 25/12/2017
4 Quản trị nhà hàng
32
10 – 25/12/2017
5 Nghiệp vụ Quản trị Nhà hàng Khách sạn
168
10 – 25/12/2017
6 Giám đốc điều hành Nhà hàng Khách sạn
36
10 – 25/12/2017

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *